loading
DÖNÜŞÜM

 

Galeri/Miz, 12 Kasım – 7 Aralık 2019 tarihleri arasında Mehmet Gazioğlu’nun “Dönüşüm adlı kişisel sergisiyle izleyici ile buluşuyor.

 

Mehmet Gazioğlu’nun metal malzeme ile ortaya koyduğu, hazır nesne, rastlantısallık, kurgu, ifade ve soyutlama kavramlarını sorguladığı bu sergi, izleyiciyi birçok olgunun kesiştiği noktada sorgulayan, yeniden bakmayı öneren sanatsal bir deneyime davet ediyor.

 

Nilgün Yüksel, sergi için kaleme aldığı metinde onun yapıtlarına dair günümüz yaratım anlayışının sınırlarından yola çıkarak şu saptamalarda bulunuyor: “Mehmet Gazioğlu’nun yapıtları, günümüzün bakış açısına eklemlenen, görünmeyeni görünür kılan, farkında olmadığımız, görmediğimiz için dünyamızda yer almayan görüntüleri somutlaştıran, bilim ve sanatın ortak paydalarındaki açığa çıkışı yeniden hatırlatan bir yapı sergiliyor. Yapıtın temsili, betimlemeleri, kuralları aştığı bu çağda Gazioğlu içinde büyüdüğü, devindiği, sanayi alanına ait malzeme olan metali sanat nesnesine dönüştürüyor. Yalnız sadece biçimlendirerek değil zaten malzemenin içeriğinde olanı ortaya çıkararak ve sonra onu katmanlaştırarak…”